Hurom SlowJuicer
Печати

Нутритивен тест

Нутритивен тест: Витамин Ц и А, волумен на сок

Hurom Slow Juicer спореден со традиционален соковник

Витамин Ц   Витамин А   Волумен на сок*
HUROM екстрахира 42.7% повеќе витамин Ц

93.35 мг./порција  >  53.51 мг./порција
HUROM екстрахира 60.7% повеќе витамин А

318 мг./порција   >   125 мг./порција
екстрахира 35% повеќе сок


236 мл.   >   148 мл.

*Hurom овозможува максимална количина на сок со нежно двојно притискање на храната: еднаш во фазата на раскинување и повторно во втората фаза пред да биде исфрлена пулпата. Вообичаениот соковник исфрла голем дел од храната пред да го исцеди сокот поради брзиот мотор.

Тестираните резултати се добиени од Лабораториите МичелсонMichelson_Lab (Michelson Laboratories, Inc.), Корејскиот институт за испитување на храна (KRFI) и од интерните лаборатории.

Тестовите извршени од Лабораториите Мичелсон се одобрени и сертифицирани од:

  • ISO/IEC17025 акредитирана лабораторија преку A2LA
    Интернационална организација за стандардизација/Интернационална електротехничка комисија)
  • Американското министерство за замјоделство- USDA
  • Администрацијата за храна и лекови на Америка – FDA
  • Националната база на податоци за нутриенти при USDA

| Контакт| Веб продавницаCopyright © 2012 Hurom Slow Juicer